Zarządzanie projektami

budowlanymi

Usługi zarządzania projektami budowlanymi (PM)

Rozpoczynamy od wymagań technicznych Najemcy, a kończymy na odbiorach końcowych. Rekomendujemy i koordynujemy prace Generalnego Wykonawcy

Usługi architektoniczne

Przygotujemy plany powierzchni dla potencjalnych najemców w oparciu o przedstawione wymagania