Zarządzanie

nieruchomościami

Usługi zarządzania i kontakty z właścicielem

Zarządzamy umowami najmu, umowami z kontrahentami, oferujemy wsparcie przy audytach zewnętrznych, kontrolach, procesach sprzedaży

Kontakty z najemcami

Utrzymujemy najlepsze relacje z najemcami, kontrolujemy realizację ich zobowiązań i stale monitorujemy potrzeby i oczekiwania

Optymalizacja kosztów utrzymania nieruchomości

Analizujemy koszty eksploatacyjne w celu ich optymalizacji, organizujemy przetargi na zakup usług, weryfikujemy umowy najmu pod kątem zapisów dotyczących zakresu opłat eksploatacyjnych

Usługi dotyczące kwestii technicznych

Nadzorujemy jakość usług świadczonych przez podwykonawców, negocjujemy kontrakty, nadzorujemy przeglądy techniczne budynku i instalacji, przygotowujemy plany inwestycyjne (CAPEX)

Finanse, księgowość i windykacja

Monitorujemy rozrachunki z kontrahentami, sporządzamy sprawozdania finansowe, wystawiamy FV dla najemców, odczytujemy liczniki, prowadzimy działania windykacyjne

Wdrożenie Help Desku

Podążając za nowoczesnymi rozwiązaniami oferujemy Państwu implementację systemu Help Desk Velis FM Platform – lidera w sektorze