Real Estate

Management

Management services and communication with the landlord

Zarządzamy umowami najmu, umowami z kontrahentami, oferujemy wsparcie przy audytach zewnętrznych, kontrolach, procesach sprzedaży

Relations with tenants

Utrzymujemy najlepsze relacje z najemcami, kontrolujemy realizację ich zobowiązań i stale monitorujemy potrzeby i oczekiwania

Optimization of real estate maintenance costs

Analizujemy koszty eksploatacyjne w celu ich optymalizacji, organizujemy przetargi na zakup usług, weryfikujemy umowy najmu pod kątem zapisów dotyczących zakresu opłat eksploatacyjnych

Services concerning technical issues

Nadzorujemy jakość usług świadczonych przez podwykonawców, negocjujemy kontrakty, nadzorujemy przeglądy techniczne budynku i instalacji, przygotowujemy plany inwestycyjne (CAPEX)

Finance, accounting & debt collection

Monitorujemy rozrachunki z kontrahentami, sporządzamy sprawozdania finansowe, wystawiamy FV dla najemców, odczytujemy liczniki, prowadzimy działania windykacyjne

Help Desk Implementation

Podążając za nowoczesnymi rozwiązaniami oferujemy Państwu implementację systemu Help Desk Velis FM Platform – lidera w sektorze